Certificări Și Accreditări

Compania este echipată cu un sistem de control al producției din fabrică (F.P.C. Factory Production Control System) care garantează caracteristicile de performanță ale produselor fabricate în conformitate cu cerințele standardului armonizat UNI EN 1090-1 cu clasa de execuție maximă EXC2.

Procesul de sudare utilizează proceduri calificate conform UNI EN ISO 15614-1, sudori calificați conform UNI EN ISO 9606-1 și teste nedistructive (CND) efectuate de operatori calificați în conformitate cu UNI EN ISO 9712.

Din 2013 C.M.F. este certificat în conformitate cu standardul european armonizat UNI EN 1090-1: 2012 (marcajul CE al componentelor structurale din oțel). Cerințele de calitate ale sudării prin fuziune a materialelor metalice sunt certificate prin certificare în conformitate cu standardul UNI EN ISO 3834-2: 2006.

Din 2018 este C.F.P.T. Centrul de formare teritorială comună acreditat de Conflavoro PMI și organizează cursuri de formareș i perfecționare pentru protecția și prevenirea la locul de muncă, în conformitate cu Decretul legislativ 81/2008 smi și Acordurile de stat-regiune din 21 decembrie 2011, 22 februarie 2012 și 07 Iulie 2016.

Il Codul etic al companiei este un document întocmit și adoptat de către C.M.F. în mod voluntar. Definește norme etice și sociale importante pe care compania trebuie să le respect.

Acest instrument este un ghid clar care motivează respectarea regulilor de calitate și etică și stimulează acțiunile care vizează perfecționarea și îmbunătățirea relațiilor din cadrul companiei și a celor cu furnizorii, clienții și instituțiile.

Cod de etică

Certificazione SGS

Certificazione CFPT

Contactați-ne pentru mai multe informații

ro_RORomanian