Certifikáty a akreditácie

Spoločnosť zaviedla systém kontroly výroby priamo v továrni (F.P.C. Factory Production Control System), ktorý zabezpečuje výkonnostné vlastnosti výrobkov v súlade s požiadavkami harmonizovanej normy UNI EN 1090-1 s maximálnou výkonnostnou triedou EXC2.

Proces zvárania zahŕňa kvalifikované postupy zodpovedajúce norme UNI EN ISO 15614-1, kvalifikovaných zváračov v súlade s normou UNI EN ISO 9606-1 a nedeštruktívne kontroly vykonávané kvalifikovanými pracovníkmi podľa normy UNI EN ISO 9712.

Od roku 2013 je spoločnosť C.M.F. držiteľom certifikátu zodpovedajúceho harmonizovanej európskej norme UNI EN 1090-1:2012 (označenie CE pre oceľové konštrukcie). Kvalitatívne požiadavky pre tavné zváranie kovových materiálov sa osvedčujú certifikátom zodpovedajúcim norme UNI EN ISO 3834-2:2006.

Podnikový etický kódex je dokument, ktorý spoločnosť vypracovala a prijala na dobrovoľnom základe.

Stanovujú sa v ňom významné etické a sociálne pravidlá, ktorých sa spoločnosť pridržiava.

Ide o jednoznačný nástroj nabádajúci k dodržiavaniu kvalitatívnych a etických pravidiel a stimulujúci k vykonávaniu krokov smerujúcich k zdokonaleniu a zlepšeniu vnútropodnikových vzťahov, ako aj vzťahov s dodávateľmi, zákazníkmi a inštitúciami.

Etický kódex

Certificazione SGS

Certificazione CFPT

Kontaktujte nás pre viac informácií

sk_SKSlovak