Služby

STAVEBNÉ OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE OZNAČENÉ CERTIFIKÁTOM CE

Oceľové konštrukcie, ako sú mostovky, schodiská, balkóny, oplotenia, prístrešky a konštrukčné prvky pre priemyselné a občianske budovy, patria medzi hlavné činnosti spoločnosti C.M.F Costruzioni Montaggi Friuli s.r.l.

Všetky oceľové konštrukcie sa vyrábajú zváraním kovových materiálov v súlade s požiadavkami na kvalitu podľa normy UNI EN ISO 3834-2.

Továrenské haly, prístrešky, podstrešia e palubovky

Oceľové konštrukcie na výstavbu priemyselných a občianskych budov sa vyrábajú podľa európskych noriem v súlade s harmonizovanou normou UNI EN 1090-1 pre označenie výrobku certifikátom CE. Ide teda o stavebné výrobky, ktoré možno identifikovať ako konštrukčné oceľové komponenty uvedené na trh na trvalé zabudovanie v stavbách, v súlade s vymedzeniami pojmov uvedenými v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.

Oplotenia a brány do súkromných, verejných a obchodných budov

Kovové ploty z pozinkovanej ocele a tepaného železa sa vyrábajú a inštalujú na oplotenie občianskych budov, priemyselných podnikov, nákupných centier, bytových domov a obytných zón, fotovoltaických systémov a športových stredísk. Brány uvádzané do pohybu elektromotorom sa vyrábajú podľa normy UNI EN 13241-1.
Široká škála veľkostí, prevedení a farieb umožňuje uspokojiť všetky požiadavky s možným použitím zábradlia, oceľových stožiarov, pevných a pohyblivých zvodidiel s prefabrikovanými modulárnymi mriežkami.

03

Montáž a pokladanie

Špecializované tímy s preukázanými skúsenosťami pokladajú a vykonávajú montáž konštrukcií podľa naprogramovaných a harmonizovaných plánov rozvoja, tak, aby sa zabezpečilo presné dodržanie dodacích lehôt, vysoká kvalita a bezpečnosť na pracovisku.

Demontáž a oprava stavieb

Na žiadosť zákazníkov vykonáva spoločnosť CMF demontáž kovových konštrukcií (napr. haly, prístrešky, atď.) s možnosťou ich opätovného využitia a následného premiestnenia. Táto špecifická činnosť si vo všeobecnosti vyžaduje spoluprácu s inými spoločnosťami na dokončení potrebných stavebných prác a znovuzriadení technických zariadení.

Kontaktujte nás pre viac informácií

sk_SKSlovak