Kurzy a školenia

  • Home
  • Kurzy bezpečnosti

KURZY BEZPEČNOSTI A PREDCHÁDZANIA ÚRAZOV

V roku 2018 C.M.F. Stavby Montaggi Friuli s.r.l. získala akreditáciu ako Spoločné územné vzdelávacie centrum, čím môže svoje tridsaťročné skúsenosti v oblasti bezpečnosti a prevencie na pracovisku sprístupniť firmám a odborníkom.

Školiace centrum Spoločné územie

I C.F.P.T. (Joint Territorial Training Centers) sú organizátori, ktorí ako riadni členovia asociačného systému Conflavoro PMI prostredníctvom UNASF (Národná únia pre bezpečnosť a výcvik) a po podpísaní dohody s trénerom Conflavoro PMI organizujú v súlade s dohovorom a nariadenia CFPT školiace a aktualizačné aktivity na celom území štátu v súlade s legislatívnou vyhláškou 81/2008 a následnými dodatkami a začleneniami k dohodám o štátnych regiónoch z 21. decembra 2011, 22. februára 2012 a 7. júla 2016 stanoveným spôsobom alebo v triede, e- učenie a zmiešané.

C.M.F. Costruzioni Montaggi Friuli s.r.l. realizza, sull’intero territorio nazionale, corsi di formazione nel settore della salute e sicurezza sul lavoro grazie ad un team composto da docenti e medici esperti in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività formative sono organizzate nelle modalità previste, ovvero in aula, E-learning e Blended.”

sdr
tombino

Kontaktujte nás pre viac informácií

sk_SKSlovak