Údržba tovární

  • Home
  • Údržba tovární

ÚDRŽBA TOVÁRNÍ

Spoločnosť C.M.F. Costruzioni Montaggi Friuli s.r.l. vykonáva priamo na výrobnom mieste klienta bežnú a mimoriadnu údržbu oceľových konštrukcií a pohyblivých častí výrobných závodov a plôch bezprostredne susediacich s výrobnými závodmi.
Rôzne druhy zariadení a ich komponenty (pece, pásy, valčekové dopravníky, priechodové cesty atď.) vyžadujú koordinované vyhodnotenie zamerané na dlhodobé udržanie kvality poskytovanej služby a dosiahnutie maximálnej efektivity.
Údržba zahŕňa kontrolu, meranie, výmenu, nastavenie, opravy, zisťovanie porúch, výmenu komponentov, asistenciu a kolaudácie.

Intervenčné stratégie

V spolupráci s klientom pripravujeme a implementujeme preventívne a programové intervenčné stratégie.

Plánujú sa zásahy, ktoré sú zvyčajne potrebné na zaručenie dlhej životnosti tovární, predvídajúc možné poruchy a znižujúc tým náklady na mimoriadnu údržbu, ktoré by spôsobili zastavenie výroby a výmenu a/alebo opravu dôležitých komponentov.

04

Plán údržby tovární plan

Plán údržby sa po dohode so zákazníkom vypracúva na základe projektových podkladov, pričom sa využívajú informácie získané z prevádzkových skúseností a z bibliografických zdrojov týkajúcich sa frekvencie údržbových zásahov a výmeny komponentov.
Na usmernenie zásahov a udržanie vysokého štandardu efektivity služby údržby je Plán údržby vo všeobecnosti podrobne rozpracovaný prostredníctvom vyhotovenia:

  • Návodu na použitie
  • Manuálu údržby
  • Programu údržby
  • abuľky údržby

Kontaktujte nás pre viac informácií

sk_SKSlovak