Životné línie

  • Home
  • Životné línie

Záchytné systémy proti pádu

Práce vo výškach vystavujú pracovníkov zvýšeným rizikám v dôsledku nebezpečenstva pádu.

Akákoľvek osoba (správca domu/ vlastník / zamestnávateľ / manažér / zodpovedná osoba), ktorá objednáva alebo obstaráva takéto práce, nesie zodpovednosť za svoje konanie v prípade porušení alebo nedostatkov pri uplatňovaní príslušných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany pracovníkov vo výškach.

Normy UNI EN 795 „Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky – Kotviace zariadenia“ a UNI EN 365 „Osobné ochranné prostriedky proti pádu z výšky – Všeobecné požiadavky na návody na použitie, údržbu, periodické skúšanie, opravu, označovanie a balenie“ objasňujú, že záchytný systém proti pádu je systém, ktorý sa skladá zo súboru ukotvení umiestnených vo výške, o ktoré sú pracovníci pripevnení pomocou postrojov a príslušných lán, pričom poskytujú opis ich typov, použitia a údržby.

Spoločnosť C.M.F. Montaggi Construction Friuli s.r.l. spoluracuje so spoločnosťou Ide o vedúcu spoločnosť na medzinárodnej úrovni v oblasti navrhovania a výroby certifikovaných vysokokvalitných systémov na ochranu pred pádom, ktoré sú výsledkom inovácií, vývoja a výskumu.

Všetky výrobky spoločnosti sú navrhnuté, naprojektované, vyrobené a testované v súlade s vysokými štandardmi kvality ktoré sú v súlade s národnými a európskymi predpismi.

Kontaktujte nás pre viac informácií

sk_SKSlovak